Trafik Kazası Sonrası Sahip Olunan Haklar

Vatandaşların trafik kazalarından dolayı uğradıkları her türlü mağduriyetin giderilmesi ve kazada herhangi bir kusuru bulunmayan kişilerin haklarının korunmasına ilişkin Türkiye’de bazı yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Özellikle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, …

Trafik Kazaları Ve Nedenleri

Trafik kazası, karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olaydır. Ülkemizde araç sayısı gün geçtikçe çoğalıyor ve bunun yanında bilinçsiz sürücülerin …

Zorunlu Trafik Sigortası Neleri Karşılar

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür. Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş …