1 Nisan 2008’de yürürlüğe giren kural dahilinde, kazada sadece maddi hasar oluşursa ve taraflar anlaşırsa; Polisi beklemeden  kazayı fotoğraflarla belgeleyip kaza tespit tutanağı doldurarak kaza noktasından ayrılabilinmektedir. Tutanak ile bu şekilde işlem yapılabilmesi için anlaşmalı tutanak şartları gözetilir. Tutulan anlaşmalı tutanaklar yetkililer tarafından incelenir ve nihayetinde tarafların kusur oranları belirlenir.

Ancak bu inceleme sonucunda kimi zaman kusur oranları yanlış belirlenebilmektedir. Kusursuz olunduğu halde tarafa kusur atfedilebilmekte veya olduğundan fazla bir oranda kusur atfedilebilmektedir. Eğer sizlerde gerçekleştirdiğiniz kazalarda kusursuz olduğunuzu düşünüyorsanız ancak “kusurlusunuz” denilerek sigorta şirketlerinden red cevapları alıyorsanız bu konuda sizlere yardımcı olmaktayız.