Misyonumuz:

Hak sahiplerinin tazminat hukukundan kaynaklanan sahip oldukları tüm haklar hakkında kendilerine eksiksiz, doğru ve açıklayıcı bilgi vermek,

Yaşanılan durumların farlı özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle hak sahiplerinin sahip oldukları maddi ve manevi tazminatların eksiksiz bir şekilde hesaplamaların yapılması,

Sigorta kapsamında olan ve sigorta ilişkisinden kaynaklanan her türlü olumsuzlukların giderilmesini sağlamak  ALO HASAR İHBAR HASAR DANIŞMANLLIK HİZMETLERİ VE ÇÖZÜM ORTAKLIĞI ‘nın temel görevidir.

İlkelerimiz:

Ülkemizde çok büyük bir sektör haline gelen sigortacılık sektörünün en temelini ve kaynağını oluşturan sigortalıların sahip oldukları hakların farkındalığını oluşturmak ve bu konuda kendilerini bilgilendirmek,

Sigorta şirketlerinin bu işi ticari kaygı güderek yapmalarının yadsınamaz bir sonucu olarak sigortalıların sahip oldukları haklara tam anlamıyla ulaşamamalarının önüne geçmek.