Ticari araçların, kusuru olmadığı bir kaza sonucunda onarım için serviste yattığı süre boyunca uğranılan ekonomik kayıp da temin edilebilmektedir.

Bu kanuni bir haktır; ancak genelde şirketler bu durumu es geçmektedir. Bir kaza sonucunda nasıl aracınız hasar görüp hasar bedeli alınabiliyorsa, dolaylı bir zarar olan ticari kayıp da hasara sebebiyet olan taraftan alınabilmektedir.

Ticari kazanç kaybı tazminatı davası açmadan önce karşı taraf ile anlaşma sağlamak en sağlıklı yoldur. Fakat bu anlaşma sağlanamaz ise kaza tespit tutanağı, araçta oluşan hasarı gösteren hasar tespit raporu ve aracın kullanılmadığı süre zarfınca oluşan ticari kazanç kaybının bilirkişi  raporu ile belirlenmesi ve mahkemeye ibraz edilmesi gerekir.

Kazada alınan hasar ile ilgili yeterli bir belge ortaya sunulamıyorsa, bu gibi durumlarda Borçlar Kanununun 50. Maddesine göre uygun bir tutar belirlenir ve kaza sonucu ticari kazanç kaybı yaşayan tarafın mağduriyetinin giderilmesi amaçlanır. Ticari kazanç kaybı için dava açma süresi 2 sene ile sınırlıdır. Yani karışmış olduğu kaza sebebiyle ticari kazanç kaybı yaşayan kişi ya da kurumların kaza tarihini takip eden 2 senelik süreçte mutlaka davayı açmış olmaları gerekir.